Ενέργεια-Μια Διαφορετική Προσέγγιση

Nikolaos Divinis Ενέργεια-Μια Διαφορετική Προσέγγιση Άρθρα

Όσο πιο θεμελιώδης είναι μία έννοια της Φυσικής, τόσο πιο δύσκολα μπορεί κάποιος να την ορίσει ή να την περιγράψει με λέξεις. Αυτό συμβαίνει και με την έννοια της ενέργειας.

Σύμφωνα με τη Φυσική, ενέργεια είναι η ικανότητα ενός σώματος ή ενός συστήματος να παράγει έργο. Αυτός ο ορισμός είναι επιστημονικά αποδεκτός, αλλά ταυτόχρονα και αρκετά επιφανειακός. Για να βρεθεί η ουσία της ενέργειας, χρειάζεται να προσεγγισθεί βαθύτερα και να ερμηνευθεί με μία «απεριόριστη» οπτική. Η δυσκολία της σύνταξης ενός πλήρους ορισμού για την ενέργεια οφείλεται στο ότι είναι μία αφηρημένη έννοια. Είναι αδύνατον να ορίσεις μία έννοια που περιέχει το απεριόριστο, με τις περιορισμένες δυνατότητες της γλώσσας μας.

 

Ερ: Τι σημαίνει ότι το ανθρώπινο σώμα χρειάζεται ενέργεια για να λειτουργήσει, αλλά ταυτόχρονα ενεργεί και το ίδιο;

Ένα σώμα για να ενεργήσει υγιώς χρειάζεται να είναι ενωμένο. Το κάθε όργανο πρέπει να λειτουργεί για έναν κοινό σκοπό κάνοντας ταυτόχρονα αυτό για το οποίο έχει δημιουργηθεί. Αν το δούμε αυτό όχι μέσα στη μικρότητα του εαυτού μας, αλλά στη μεγαλοσύνη του σύμπαντος ή αν το δούμε σε πιο προσφιλή επίπεδα προσέγγισης όπως μέσα στην οικογένειά μας ή μέσα στην κοινωνία μας, θα καταλάβουμε πού ακριβώς είμαστε ενωμένοι και πού όχι.

Nikolaos Divinis Ενέργεια-Μια Διαφορετική Προσέγγιση Άρθρα 

Ερ: Όταν το ανθρώπινο σώμα δε λειτουργεί όντας ενωμένο, δυσλειτουργεί-ασθενεί.

Αυτό ισχύει και ευρύτερα στις σχέσεις των ανθρώπων;

Μπορεί η καρδιά να λειτουργήσει από μόνη της; Όχι, άρα εάν αποφασίσει να διαχωριστεί από το υπόλοιπο σώμα και να λειτουργήσει από μόνη της θα πεθάνει και η ίδια αλλά και το σώμα θα σκοτώσει. Αυτό συμβαίνει και για το κάθε μέλος της κοινωνίας μας, επειδή θέλει να λειτουργήσει από μόνο του, σιγά σιγά φθίνει αποδυναμώνοντας ταυτόχρονα και το σύνολο. Εάν ο άνθρωπος δεν αποφασίσει να συνταχθεί (συμφωνήσει) με την ενότητα, τότε η φύση τον θεωρεί καρκίνωμα, οπότε αρχικά θα προσπαθήσει να τον θεραπεύσει και εάν αυτό δεν επιτευχθεί θα τον αποβάλει για να προστατεύσει τα υπόλοιπα υγιή μέλη του οργανισμού.