Ομιλία Στο Πειραματικό Σχολείο Πανεπιστημίου Θεσσαλονίκης (20/09/2019)

Nikolaos Divinis Ομιλία Στο Πειραματικό Σχολείο Πανεπιστημίου Θεσσαλονίκης (20/09/2019) Δράσεις

Ομιλία για τις Παραβολικές πτήσεις, την έρευνα στο διάστημα και την μικροβαρύτητα σε μαθητές Α΄,Β΄και Γ΄Λυκείου του Σχολείου

 

Nikolaos Divinis Ομιλία Στο Πειραματικό Σχολείο Πανεπιστημίου Θεσσαλονίκης (20/09/2019) Δράσεις